Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Lista completă şi adrese (2024)

Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Lista completă şi adrese ale centrelor au fost aprobată şi publicate de Prefectura Capitalei, într-un document oficial semnat de prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, în cadrul unei şedinţe extraordinare, o hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei în centre de vaccinare pentru mai multe spaţii din Capitală.

În prezent, România se află în etapa a doua a campaniei de vaccinare, etapă care include vaccinarea populaţiei cu grad de risc şi a lucrătoilor care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale.

Programarea pentru a doua etapă de vaccinare a început pe 15 ianuarie, la ora 15.00, iar vaccinarea efectivă a început pe 18 ianuarie 2021.

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucrătorii în domenii esențiale se pot programa online pe site-ulprogramare.vaccinare-covid.gov.ro, acolo unde trebuie configurat un utilizator, fie prin intermediul medicului de familie sau prin aparținători.

Programări în vederea vaccinării se pot face și prin call-center,la numărul de telefon021.414.44.25.

Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Adrese şi numărul centrelor

Potrivit hotărârii CMBSU centrele de vaccinare COVID din Bucureşti sunt organizate astfel:

Sectorul 1:Complexul Expoziţional Romexpo (bulevardul Mărăşti nr. 65-67) unde există 12 centre şi 64 de puncte de vaccinare;

Sectorul 2:

- Centrul de zi Sfânta Maria (strada Oituz nr. 9) - un centru şi 5 puncte de vaccinare;

- Centrul de îngrijire şi găzduire Neghiniţă (strada Viitorului nr. 54) - un centru şi 4 puncte de vaccinare;

- Circul Metropolitan Bucureşti (Aleea Circului nr. 15) - trei centre şi 14 puncte de vaccinare;

- Centrul Cultural Eminescu (Parcul Naţional) - un centru şi 3 puncte de vaccinare.

Sectorul 4:

- Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti (bulevardul Tineretului nr. 8-10) - două centre şi 8 puncte de vaccinare;

- Grand Arena Mall (bulevardul Metalurgiei nr. 12-18) - două centre şi 6 puncte de vaccinare;

- Sun Plaza (Calea Văcăreşti nr. 395) - două centre şi 10 puncte de vaccinare;

- City Office (Piaţa Eroii Revoluţiei) - un centru şi 4 puncte de vaccinare.

Sectorul 5:

- Centrul Multifuncţional Sfântul Andrei (strada Progresului nr. 151-171) - un centru şi 4 puncte de vaccinare.

Sectorul 6:

- Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu" (Calea Plevnei nr. 234) - un centru şi 6 puncte de vaccinare;

- Universitatea Politehnică Bucureşti (Cămin 7, Splaiul Independenţei nr. 90) - trei centre şi 16 puncte de vaccinare.

În total, în Bucureşti există 30 de centre de vaccinare cu 144 de puncte de vaccinare.

Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Lista completă şi adrese (1)

Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Lista completă şi adrese (2)

Vaccinurile COVID disponibile şi folosite în România

Vaccinul împotriva COVID-19se face voluntar și este gratuit, inclusiv pentru cei care nu au asigurare medicală. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a explicat că se pot vaccina"chiar și persoanele care nu au acte de identitate, nu au așadar un CNP".

În România sunt valabile două tipuri de vaccin, respectiv vaccinul dezvoltat de Pfizer şi cel dezvoltat de Moderna.

Ambele tipuri de vaccin disponibile în România se administrează în două doze: Pfizer la interval de 21 de zile, Moderna la 28 de zile. Primii anticorpi apar, în general, după 10 zile de la administrarea primei doze, dar un număr suficient cât să protejeze organismul au fost măsurați în studiile clinice la o săptămână după administrarea celei de-a doua doze, numită rapel. Altfel spus, în cazul celor 95% care o dezvoltă, imunitatea apare la o lună de la prima doză.

Cine se poate vaccina în a doua etapă de vaccinare în România

Populaţia cu grad ridicat de risc:

- Adulți cu vârsta peste 65 de ani;

- Persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate.

Lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale:

- Personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului (parlament, președinție, guvern, ministere și instituții subordonate acestora);

- Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și a autorității judecătorești;

- Personalul din sectorul economic vital: Procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază (panificație, lactate, carne, fructe și legume); Uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; Centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; Unități de producție, transport și distribuție gaze; Unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; Unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; Transport de persoane și mărfuri; Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; Comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, radio și televiziune naționale);

- Personalul din unitățile de învățământ și creșe;

- Personalul poștal și din servicii de curierat;

- Personalul cultelor religioase;

- Personalul din mass media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități medicale);

- Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.

Centre vaccinare COVID în Bucureşti. Lista completă şi adrese (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5411

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.